TERT / telomerase reverse transcriptase

  
type: protein-coding
synonyms: CMM9|DKCA2|DKCB4|EST2|PFBMFT1|TCS1|TP2|TRT|hEST2|hTRT
network